Politica de confidențialitate

Prezenta Politică de confidențialitate vă va informa asupra modalității în care gestionăm datele dumneavoastră cu caracter personal, asupra drepturilor pe care le aveți în legătură cu confidențialitatea datelor și a modului în care sunteți protejat prin lege. Suntem deciși să protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal.
Având în vedere faptul că dvs., în calitate de utilizator, interacționați cu noi prin intermediul acestei platforme, am pregătit prezenta notă de informare cu scopul de a vă explica ce fel de date cu caracter personal prelucrăm, de ce le prelucrăm, ce facem cu ele și cât timp le stocăm. Prezenta notă de informare reprezintă Politica noastră de confidențialitate și este în acord cu Regulamentul european nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor („GDPR”)-intrat în vigoare în 25.05.2018, precum și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului, adoptată de Parlamentul României. Politica noastră de confidențialitate este supusă unor revizuri periodice asupra cărora veți fi informați. Conform GDPR, prin accesarea site-ului nostru veb.ro, dvs. aveți calitatea de „persoană vizată”, fapt care impune în sarcina noastră un set de obligații și vă conferă dvs. un set de drepturi, toate aceste aspecte fiind descrise în rândurile de mai jos, astfel că vă rugăm să citiți cu atenție prezentul document. Suntem pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale vă aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție.


Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrăm:
-Date personale de identificare (nume, prenume, adresă, telefon, e-mail)
-Informații furnizate de tehnologia utilizată (adresa internet protocol-IP, obișnuințe, preferințe, comportament, date privind istoricul navigării, informații legate de browser, sistem de operare, locație, cookies, preferințe de marketing, date de pe rețelele de socializare.
Datele personale descrise mai sus sunt prelucrate de subscrisa diferit, în funcție de activitatea dvs. pe site-ul veb.ro, respectiv vom colecta doar informații privind locația, tipul de browser utilizat, IP-ul și istoricul de navigare atunci când vizitați pagina noastră web, fără a vă crea un cont pe platforma noastră și strict în scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite. Atunci când dvs. decideți să vă creați un cont pe site-ul nostru, ne veți furniza mai multe informații personale dintre cele enumerate în rândurile de mai sus, voința dvs. fiind temeiul colectării acestora. Autentificarea pe site-ul nostru se poate realiza și prin rețeaua Facebook ori prin Google +, astfel că toate datele cu caracter personal pe care dvs. le-ați pus la dispoziția acestor parteneri comerciali vor fi transferate și folosite de veb.ro. Societatea nu solicită și nu colectează cu bună știință date cu caracter personal ale copiilor cu vârsta mai mică de 16 ani atunci când oferă servicii specifice societății informaționale (cu excepția cazului în care este obținut în prealabil acordul explicit al părintelui sau tutorelui). Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință că, copiii săi au furnizat Societății datele lor cu caracter personal, acesta trebuie să informeze imediat Societatea. În cazul în care Societatea descoperă că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani i-a furnizat date cu caracter personal, va distruge aceste informații de pe serverele sale imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către companie a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate. veb.ro foloseste cookies pentru a putea furniza utilizatorilor informații relevante. Un cookie este un mic fisier text (continand litere si cifre) plasat in calculatorul dumneavoastra cand accesati un anumit website. Cookie-ul permite site-ului sa recunoasca calculatorul unui utilizator. Fișierele cookies strict necesare funcționării site-ului nu necesită acordul utilizatorilor pentru activare. Cât privește restul fișierelor cookies pe care le folosim, aveți posibilitatea gestionării acestora conform preferințelor, direct pe site-ul nostru ori din browser-ul dvs.

Vă informăm asupra faptului că pentru o experiență de navigare completă și care să răspundă tuturor nevoilor dvs. este recomandat să acceptați utilizarea tuturor modulelor cookie la accesarea platformei.
Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri:
-pentru a furniza serviciile noastre;
-pentru a respecta o obligație legală (de exemplu, transmiterea datelor către autoritățile publice competente cum ar fi Poliție/Parchet/instanțe de judecată etc.);
-atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră (de exemplu, pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelelor), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese;.
-pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră și pentru computerul dumneavoastră; pentru a îmbunătăți platforma, inclusiv funcționalitatea acesteia; pentru administrarea Website-ului nostru;
-pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, statistică și de cercetare;
-pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încât să oferim un conținut, inclusiv un conținut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastră;
-pentru a va contacta (de exemplu a va raspunde unei solicitari, pentru a va tine la curent cu modificarile sau actualizarile politicilor si practilor noastre, pentru a va raspunde atunci cand ne contactati);


Prin acordul dvs. exprimat prin accesarea şi utilizarea www.veb.ro datele dvs. cu caracter personal şi orice alte informaţii furnizate de dvs. pot fi prelucrate şi utilizate de Operatorul de date în scopul furnizării serviciului sau în scopul realizării unui interes legitim al veb.ro pentru îmbunătăţirea serviciilor sale. Atunci când dvs. decideți să vă creați un cont pe site-ul nostru, ne veți furniza mai multe informații personale dintre cele enumerate în rândurile de mai sus, voința dvs. stând la baza colectării acestora. În cazul în care nu ne furnizați datele solicitate prin intermediul formularului, ne vom afla în imposibilitatea furnizării seriviciului. Serviciile oferite de veb.ro pot include anumite comunicate, precum anunturi legate de noi functionalitati, mesaje administrative si newsletter, acest tip de comunicare fiind considerat ca facand parte din statutul de membru si puteti opta pentru neprimirea lor, prin accesarea link-ului de dezabonare de la sfarsitul newsletter-ului. Așadar, temeiul juridic al prelucrării datelor personale în ceea ce privește comunicările transmise îl reprezintă consimțământul dvs.
Privitor la plasarea de cookies de către veb.ro, pentru cele care nu sunt strict necesare asigurării funcționalității site-ului este necesar consimțământul dvs. ca temei al prelucrării, pe care îl veți acorda prin intermediul butoanelor special amplasate la intrarea pe platformă.


În ceea ce privește transmiterea datelor dvs. cu caracter personal către Autoritățile Publice cu competențe în cercetarea unor fapte de natură penală, temeiul juridic al prelucării îl constituie îndeplinirea unei obligații legale. Nu transferăm date cu caracter personal care vă aparțin într-o țară din afara Spațiului Economic European. În ceea ce privește securitatea datelor cu caracter personal, am implementat măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a confidențialității și securității prelucrării datelor dvs. personale.
Datele dvs. personale sunt stocate timp de 1 an de la data ultimei interacțiuni cu noi prin intermediul platformei veb.ro, în cazul în care nu ați creat un cont de utilizator. Pentru persoanele care și-au creat un cont de utilizator pe site-ul veb.ro, datele personale sunt stocate pe întreaga durată de existență a contului, iar după închiderea acestuia, pentru o perioadă de 30 de zile de la data închiderii contului din orice motiv. După încheierea perioadei de stocare, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice . Dreptul de acces la datele cu caracter personal vă permite să obțineți din partea noastră o confirmare a faptului că veb.ro prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, iar în caz afirmativ aveți dreptul de a primi o copie a acestor date precum și o informare completă privitoare la scopul prelucrării, categoriile de date vizate, destinatarii acestora precum și perioada lor de stocare. Aveti dreptul de a solicita corectarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc sau completarea acestora, atunci când sunt incomplete. Aveti dreptul de a solicita și obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc. Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră. Aveti dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe precum contestarea exactității datelor ori prelucrarea ilegală. In orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal, în anumite circumstanțe. Aveți dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor personale. Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru întrebări suplimentare cu privire la această notă de informare sau în legătură cu utilizarea de către veb.ro a datelor personale, vă rugăm să ne contactați precizând numele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon și scopul cererii.